Holly Hostel, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8 Đường An Dương Vương, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 093 830 89 69
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 119.506.137, 1.084.347.288


Địa chỉ Holly Hostel ở đâu?

8 Đường An Dương Vương, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  Khu Nội Trú Sinh Viên