Học tiếng nhật Đà Nẵng, Chính Gián

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 260/23 Hải Phòng, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 459 40 99
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.694.743, 108.205.631


Địa chỉ Học tiếng nhật Đà Nẵng ở đâu?

260/23 Hải Phòng, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Học tiếng nhật Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm tiếng đức và du học Đức CMMB Việt Nam, phường