Hoang Gia Hotel, Lạch Tray

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 275 Lach Tray Street, Ngo Quyen District, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3802 112
Trang web
Vị trí chính xác 208.497.684, 1.066.891.766


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a91ee0b2ed5:0xbb5723b568f44eaf

Xem thêm:  Khách Sạn Ngọc Huyền, Phường 1