Hoàng Bèo Hà Đông, P. Mộ Lao

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 45LK6A P. Nguyễn Văn Lộc, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 6253 2606
Trang web hoangbeo.com
Vị trí chính xác 209.853.967, 10.578.562.459.999.900


Địa chỉ Hoàng Bèo Hà Đông ở đâu?

45LK6A P. Nguyễn Văn Lộc, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoàng Bèo Hà Đông như thế nào?

Chủ Nhật:[06:30-22:30], Thứ Hai:[06:30-22:30], Thứ Ba:[06:30-22:30], Thứ Tư:[06:30-22:30], Thứ Năm:[06:30-22:30], Thứ Sáu:[06:30-22:30], Thứ Bảy:[06:30-22:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135accbf1272437:0xbdbb5054c08de021

Xem thêm:  Nhà hàng Hai Cử