Hồ Nguyệt Quán

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 459 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 588 80 78
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.447.245, 10.820.901.239.999.900


Địa chỉ Hồ Nguyệt Quán ở đâu?

459 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hồ Nguyệt Quán như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cổ trang Kiến Tường - Long An, Khu phố 3