Ho Chi Minh Infinity Pool Apartment, Phường 6

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Millenium Masteri, 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 70200, Việt Nam
Số điện thoại 0902 016 325
Trang web
Vị trí chính xác 107.636.567, 1.066.998.019


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752f14cc7c4dbb:0x58ef314cf53f44bf

Xem thêm:  Amona Hotel