Highlands Coffee Vincom Plaza Hải Phòng, Máy Tơ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Đ. Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 04000, Việt Nam
Số điện thoại 0225 2299 868
Trang web highlandscoffee.com.vn
Vị trí chính xác 208.661.527, 106.691.918


Địa chỉ Highlands Coffee Vincom Plaza Hải Phòng ở đâu?

1 Đ. Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 04000, Việt Nam

Giờ làm việc của Highlands Coffee Vincom Plaza Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b8d02872e2b:0x4a7c10334f819f02

Xem thêm:  Cà Phê Thu Trang, Vạn Sơn