Hiệu Thuốc Tây, An Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 51 Đ. 208, An Đông, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3240 716
Trang web
Vị trí chính xác 208.581.468, 1.066.501.462


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a15a77a57f9:0x947f0cb134a2030

Xem thêm:  Nhà Thuốc Thành Thủy, Cát Dài