Hiệu Thuốc Nguyễn Thị Hòa, Đông Khê

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 33, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0778 355 521
Trang web
Vị trí chính xác 2.085.334, 1.066.939


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a937e0ba069:0x39d920dfc47bf0c7

Xem thêm:  Đại Lý Thuốc Tây Thanh Hương