Hiệu Bánh Song Tâm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 83 Trần Phú, Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 091 349 55 17
Trang web
Vị trí chính xác 164.529.755, 107.591.921


Địa chỉ Hiệu Bánh Song Tâm ở đâu?

83 Trần Phú, Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Hiệu Bánh Song Tâm như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Pizza long xuyên chi nhánh 4, Ấp Thuận Hòa