Hiền Beauty Spa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12 Tôn Thất Tùng, Phường Đúc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0795 949 007
Trang web
Vị trí chính xác 16.457.618, 10.757.471.389.999.900


Địa chỉ Hiền Beauty Spa ở đâu?

12 Tôn Thất Tùng, Phường Đúc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Hiền Beauty Spa như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-20:30], Thứ Ba:[08:30-20:30], Thứ Tư:[08:30-20:30], Thứ Năm:[08:30-20:30], Thứ Sáu:[08:30-20:30], Thứ Bảy:[08:30-20:30], Chủ Nhật:[08:30-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Linh Đan Spa, Phường 8