Heo quay Lạng Sơn 69, An Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ ĐT743, An Phú, Thuận An, Bình Dương 75000, Việt Nam
Số điện thoại 094 483 71 54
Trang web
Vị trí chính xác 1.094.197, 1.067.423.896


Địa chỉ Heo quay Lạng Sơn 69 ở đâu?

ĐT743, An Phú, Thuận An, Bình Dương 75000, Việt Nam

Giờ làm việc của Heo quay Lạng Sơn 69 như thế nào?

Thứ Tư:[15:00-21:30], Thứ Năm:[15:00-21:30], Thứ Sáu:[15:00-21:30], Thứ Bảy:[15:00-21:30], Chủ Nhật:[06:00-21:30], Thứ Hai:[15:00-21:30], Thứ Ba:[15:00-21:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d9a173524891:0x5f0c0d6abd58be1c

Xem thêm:  GÀ NGON, Hồng Bàng