Heo Mọi – Dê Cỏ 24 Lý Tự Trọng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 24 Lý Tự Trọng, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 45000, Việt Nam
Số điện thoại 0353 751 111
Trang web
Vị trí chính xác 164.652.943, 107.604.593


Địa chỉ Heo Mọi - Dê Cỏ 24 Lý Tự Trọng ở đâu?

24 Lý Tự Trọng, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 45000, Việt Nam

Giờ làm việc của Heo Mọi - Dê Cỏ 24 Lý Tự Trọng như thế nào?

Thứ Hai:[16:00-23:00], Thứ Ba:[16:00-23:00], Thứ Tư:[16:00-23:00], Thứ Năm:[16:00-23:00], Thứ Sáu:[16:00-23:00], Thứ Bảy:[16:00-23:00], Chủ Nhật:[16:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Tương Lai, Phường 1