Happy Life Hotel _ Sai Gon, P

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 542A – 544 Huỳnh Tấn Phát, 2 Nguyễn Thị Thập, P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 72914, Việt Nam
Số điện thoại 028 3773 8811
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.738.097.999.999.900, 1.067.301.213


Địa chỉ Happy Life Hotel _ Sai Gon ở đâu?

542A – 544 Huỳnh Tấn Phát, 2 Nguyễn Thị Thập, P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 72914, Việt Nam

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3175257be4476a45:0xe68a56926e79ba77

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Bạch Đằng, Phước Hiệp