Hanuri Phan Văn Trị, Phường 7

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 530-532 Đ. Phan Văn Trị, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3880 0060
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 10.829.987.299.999.900, 106.680.498


Địa chỉ Hanuri Phan Văn Trị ở đâu?

530-532 Đ. Phan Văn Trị, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hanuri Phan Văn Trị như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng - Hầm Rượu - Karaoke ONG XINH, Phường 2