Hansol Restaurant 한솔식당, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 114 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 634 98 65
Trang web
Vị trí chính xác 108.077.617, 10.666.164.769.999.900


Địa chỉ Hansol Restaurant 한솔식당 ở đâu?

114 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hansol Restaurant 한솔식당 như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng LONG XUYÊN, Mỹ Long