Hancook Korean Fast Food, Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 263 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6686 3638
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.605.273, 1.066.685.608


Địa chỉ Hancook Korean Fast Food ở đâu?

263 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hancook Korean Fast Food như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hoa sữa hotel- coffee