Hầm Rượu Kim Dung Bình Dương, Phú Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đại lộ Bình Dương, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0398 582 425
Trang web nhahangkimdung.com
Vị trí chính xác 10.965.241.899.999.900, 1.066.860.859


Địa chỉ Hầm Rượu Kim Dung Bình Dương ở đâu?

Đại lộ Bình Dương, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Hầm Rượu Kim Dung Bình Dương như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-22:30], Thứ Sáu:[09:00-22:30], Thứ Bảy:[09:00-22:30], Chủ Nhật:[09:00-22:30], Thứ Hai:[09:00-22:30], Thứ Ba:[09:00-22:30], Thứ Tư:[09:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hải Sản Tươi Sống Phong Sò, Khu phố 1