Hair Salon Khánh Phương, Đằng Lâm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 239 P. Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0836 958 871
Trang web
Vị trí chính xác 20.833.555, 1.067.020.404


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7aa042da9c75:0x3765c53ab7656b2b

Xem thêm:  HỚT TÓC HOÀNG, An Hải