Hair Salon Khang Jc, An Biên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 110 P. Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 442 22 68
Trang web
Vị trí chính xác 2.085.325, 10.668.079.999.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a8b960ce7e9:0xa055ce77c941a2aa

Xem thêm:  Hair Salon Thanh An, Phường 3