Hải sản Sáu Lươngs, Thọ Quang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô 14 Hoàng Sa, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 093 567 88 82
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 16.097.211.899.999.900, 108.252.825


Địa chỉ Hải sản Sáu Lươngs ở đâu?

Lô 14 Hoàng Sa, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải sản Sáu Lươngs như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Anh Minh, KP8B