Hải Sản Năm Rảnh, An Hải Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 401 Đ. Trần Hưng Đạo, An Hải Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng 50000, Việt Nam
Số điện thoại 090 579 09 28
Trang web
Vị trí chính xác 160.661.523, 1.082.297.486


Hình ảnh

Xem thêm:  Hải Sản Trí Hằng, An Hải Trung