Hai san Ganh Ca, Tân Định

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 116 Nguyễn Phi Khanh, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3820 6737
Trang web haisanganhca.com
Vị trí chính xác 10.791.739.699.999.900, 10.669.258.939.999.900


Địa chỉ Hai san Ganh Ca ở đâu?

116 Nguyễn Phi Khanh, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hai san Ganh Ca như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tôm Hùm Canada - Cua Hoàng Đế MrD, Dĩ An