Hải sản A.Trí, Thọ Quang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 145 Nguyễn Đăng Giai, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 091 650 69 21
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 161.033.436, 1.082.579.031


Địa chỉ Hải sản A.Trí ở đâu?

145 Nguyễn Đăng Giai, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải sản A.Trí như thế nào?

Thứ Bảy:[15:15-23:00], Chủ Nhật:[15:15-23:00], Thứ Hai:[15:15-23:00], Thứ Ba:[15:15-23:00], Thứ Tư:[15:15-23:00], Thứ Năm:[15:15-23:00], Thứ Sáu:[15:15-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hải Sản 69, Ninh Thạnh