Hải Phòng Kendo Club, Ngô Quyền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0369 850 208
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 208.500.591, 1.066.906.223


Địa chỉ Hải Phòng Kendo Club ở đâu?

45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải Phòng Kendo Club như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[20:00-22:00], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[Đóng cửa], Thứ Bảy:[20:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b90c0301509:0xbca1db5818df614

Xem thêm:  The New Gym, Phường 25