Habana Island – Novaworld Ho Tram

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam
Số điện thoại 090 988 88 86
Trang web novaworldhotram.vn
Vị trí chính xác 104.648.211, 10.735.890.219.999.900


Xem thêm:  Phúc An Garden Bình Dương_Trần Anh Group, Trừ Văn Thố