Gyu Shige – Ngưu Phồn – Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 183a Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3925 3368
Trang web gyushige.com.vn
Vị trí chính xác 10.770.133.399.999.900, 1.066.862.826


Địa chỉ Gyu Shige - Ngưu Phồn - Nguyễn Thị Minh Khai ở đâu?

183a Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Gyu Shige - Ngưu Phồn - Nguyễn Thị Minh Khai như thế nào?

Thứ Năm:[10:30-23:00], Thứ Sáu:[10:30-23:00], Thứ Bảy:[10:30-23:00], Chủ Nhật:[10:30-23:00], Thứ Hai:[10:30-23:00], Thứ Ba:[10:30-23:00], Thứ Tư:[10:30-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sushi Yori, Phường Rạch Rừa