GUTA CAFE – 02 ĐẶNG VĂN SÂM, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 02 Đặng Văn Sâm, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 577 78 02
Trang web gutacafe.com
Vị trí chính xác 108.155.152, 10.667.151.659.999.900


Địa chỉ GUTA CAFE - 02 ĐẶNG VĂN SÂM ở đâu?

02 Đặng Văn Sâm, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của GUTA CAFE - 02 ĐẶNG VĂN SÂM như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Napoli Coffee, Thống Nhất