Grimm DC, Phường 9

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 9 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 098 841 91 00
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.833.246, 1.066.830.586


Địa chỉ Grimm DC ở đâu?

9 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Grimm DC như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-21:30], Thứ Sáu:[09:00-21:30], Thứ Bảy:[09:00-21:30], Chủ Nhật:[09:00-21:30], Thứ Hai:[09:00-21:30], Thứ Ba:[09:00-21:30], Thứ Tư:[09:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sport Shop