GreenLaundry – Giặt – Sấy – Hấp chuyên nghiệp., Phường 14

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 184 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0779 178 187
Trang web
Vị trí chính xác 10.807.195, 1.066.965.759


Địa chỉ GreenLaundry - Giặt - Sấy - Hấp chuyên nghiệp. ở đâu?

184 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của GreenLaundry - Giặt - Sấy - Hấp chuyên nghiệp. như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Giặt ủi KT, Phường 9