GRAVEL – Coffee Pub, Xuân Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 35FV+3V8, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 199 21 99
Trang web
Vị trí chính xác 160.726.724, 1.081.947.095


Địa chỉ GRAVEL - Coffee Pub ở đâu?

35FV+3V8, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của GRAVEL - Coffee Pub như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe Hương Việt, Phước Hiệp