Gỏi cá Trích (8 Cường), Hoà Long

Thông tin chi tiết

Địa chỉ G693+F2J, Đ. số 36, Hoà Long, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0355 590 802
Trang web
Vị trí chính xác 105.187.133, 10.720.251.049.999.900


Địa chỉ Gỏi cá Trích (8 Cường) ở đâu?

G693+F2J, Đ. số 36, Hoà Long, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Gỏi cá Trích (8 Cường) như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00]

Mạng xã hội của Gỏi cá Trích (8 Cường) là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/gloamavi.amaral&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán ăn gia đình Cao Nguyên, Phường 11