Giặt ủi Hoàng Huấn, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 42 Lê Quý Đôn, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3210 286
Trang web
Vị trí chính xác 10.356.757, 1.070.783.661


Địa chỉ Giặt ủi Hoàng Huấn ở đâu?

42 Lê Quý Đôn, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt ủi Hoàng Huấn như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Dịch Vụ Giặt Là, Sở Dầu