Giáo Xứ Bà Điểm – Cơ sở 2 – Đất Thánh, Ap Bac Lân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 15/6D đường Bắc Lân 2, Ap Bac Lân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 520 51 45
Trang web giaoxubadiem.com
Vị trí chính xác 108.413.481, 10.660.033.209.999.900


Địa chỉ Giáo Xứ Bà Điểm - Cơ sở 2 - Đất Thánh ở đâu?

15/6D đường Bắc Lân 2, Ap Bac Lân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Giáo Xứ Bà Điểm - Cơ sở 2 - Đất Thánh như thế nào?

Chủ Nhật:[05:00-20:00], Thứ Hai:[05:00-20:00], Thứ Ba:[05:00-20:00], Thứ Tư:[05:00-20:00], Thứ Năm:[05:00-20:00], Thứ Sáu:[05:00-20:00], Thứ Bảy:[05:00-20:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752a49239d25e1:0xd494a96b51d2d9b8

Xem thêm:  Giáo xứ Nước Vàng, An Bình