Giao Hàng Tiết kiệm, Phường 7

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 138 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 097 416 07 48
Trang web
Vị trí chính xác 103.677.627, 10.708.233.089.999.900


Địa chỉ Giao Hàng Tiết kiệm ở đâu?

138 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Giao Hàng Tiết kiệm như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  KCN Vietnam - Ho Nai, Long Thành