Giang Heme, Tân Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ GVJV+QW4, Đường Võ Văn Tần, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước, Việt Nam
Số điện thoại 097 502 98 67
Trang web
Vị trí chính xác 11.531.886.499.999.900, 10.689.483.609.999.900


Địa chỉ Giang Heme ở đâu?

GVJV+QW4, Đường Võ Văn Tần, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước, Việt Nam

Giờ làm việc của Giang Heme như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Mỹ Hậu Bigsize, khu phố 5