Gà rán Giòn Giòn, Vĩnh Thạnh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2738 Hùng Vương, Vĩnh Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0364 163 000
Trang web
Vị trí chính xác 10.697.185, 1.068.245.972


Địa chỉ Gà rán Giòn Giòn ở đâu?

2738 Hùng Vương, Vĩnh Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Gà rán Giòn Giòn như thế nào?

Thứ Bảy:[15:00-23:00], Chủ Nhật:[15:00-23:00], Thứ Hai:[15:00-23:00], Thứ Ba:[15:00-23:00], Thứ Tư:[15:00-23:00], Thứ Năm:[15:00-23:00], Thứ Sáu:[15:00-23:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3175230a96c242c7:0x89c1c9638aa2a81b

Xem thêm:  Pizza Anh Em, Liên Nghĩa