Fin Saigon Cafe – Long Khánh, Xuân Thanh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Nguyễn Thị Minh Khai, Xuân Thanh, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0327 190 022
Trang web thecoffaholic.coffee
Vị trí chính xác 109.328.925, 10.725.361.149.999.900


Địa chỉ Fin Saigon Cafe - Long Khánh ở đâu?

1 Nguyễn Thị Minh Khai, Xuân Thanh, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Fin Saigon Cafe - Long Khánh như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174f9f1a92731f7:0xbb8f0665dd1b19e

Xem thêm:  Quán Cà Phê 224, Phù Liễn