Felina Cantina, Bắc Mỹ An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 32 Đ. Ng. Thì Sĩ, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 239 21 66
Trang web
Vị trí chính xác 160.473.632, 1.082.445.479


Địa chỉ Felina Cantina ở đâu?

32 Đ. Ng. Thì Sĩ, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Felina Cantina như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Why Not? Bar - Restaurant