Enjoy Ly Coffee, Khuê Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 34 Hà Tông Quyền, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0339 918 759
Trang web
Vị trí chính xác 160.225.927, 1.082.060.063


Địa chỉ Enjoy Ly Coffee ở đâu?

34 Hà Tông Quyền, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Enjoy Ly Coffee như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Kyosei Garden Coffee, Thủy Nguyên