Draft Beer Euro Village, An Hải Tây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đ. Trần Hưng Đạo, An Hải Tây, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0888 267 555
Trang web
Vị trí chính xác 16.058.225.099.999.900, 10.823.019.049.999.900


Địa chỉ Draft Beer Euro Village ở đâu?

Đ. Trần Hưng Đạo, An Hải Tây, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Draft Beer Euro Village như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-00:00], Chủ Nhật:[11:00-00:00], Thứ Hai:[11:00-00:00], Thứ Ba:[11:00-00:00], Thứ Tư:[11:00-00:00], Thứ Năm:[11:00-00:00], Thứ Sáu:[11:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Propaganda, Bến Nghé