Dr. Phan Minh Quoc Optical Clinic, Khuê Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Đặng Văn Ngữ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 091 406 77 32
Trang web
Vị trí chính xác 160.149.746, 1.082.061.947


Hình ảnh

Xem thêm:  Mắt Kính Eye Plus Q.10 Gọng Kính Cận Nam Nữ - Chuyên Gia Cắt Kính Cận, Phường 12