Dookki, Phường 25

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 141 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 6287 3450
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.049.395, 10.671.570.399.999.900


Địa chỉ Dookki ở đâu?

141 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dookki như thế nào?

Thứ Năm:[10:30-21:00], Thứ Sáu:[10:30-21:00], Thứ Bảy:[10:30-21:00], Chủ Nhật:[10:30-21:00], Thứ Hai:[10:30-21:00], Thứ Ba:[10:30-21:00], Thứ Tư:[10:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  The Kor Korea Fastfood, Phú Thạnh