Đồng Tiến Bakery, Nam Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 193 Đ. Nguyễn Hoàng, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3689 986
Trang web dongtienbakery.com.vn
Vị trí chính xác 16.059.286.699.999.900, 1.082.134.437


Địa chỉ Đồng Tiến Bakery ở đâu?

193 Đ. Nguyễn Hoàng, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đồng Tiến Bakery như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-22:00], Chủ Nhật:[05:00-22:00], Thứ Hai:[05:00-22:00], Thứ Ba:[05:00-22:00], Thứ Tư:[05:00-22:00], Thứ Năm:[05:00-22:00], Thứ Sáu:[05:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bakery ANH CƯỜNG, Xuân An