Đồng Tiến Bakery, Hòa Thuận Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 57 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3725 677
Trang web dongtienbakery.com
Vị trí chính xác 160.544.614, 1.082.088.818


Địa chỉ Đồng Tiến Bakery ở đâu?

57 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đồng Tiến Bakery như thế nào?

Thứ Bảy:[05:30-22:30], Chủ Nhật:[05:30-22:30], Thứ Hai:[05:30-22:30], Thứ Ba:[05:30-22:30], Thứ Tư:[05:30-22:30], Thứ Năm:[05:30-22:30], Thứ Sáu:[05:30-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Bánh Minh Nguyệt, Phường 4