Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Minh Thanh, Trường Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 65QG+GFV, Ấp Trường Lưu, Trường Đông, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 846 37 20
Trang web
Vị trí chính xác 11.238.874.299.999.900, 10.617.616.509.999.900


Xem thêm:  Xí Nghiệp Chế Biến Hạt Điều Tây Ninh, Thị Trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh