DNTN Năm Nhạc, Hoà Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô 16-17, Trần Đại Nghĩa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3961 968
Trang web
Vị trí chính xác 15.994.928, 1.082.593.199


Địa chỉ DNTN Năm Nhạc ở đâu?

Lô 16-17, Trần Đại Nghĩa, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thiết Bị Điện Quốc Khánh