Dinh Thi Yen Medical Clinic, Hoa Động

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 255, Moi Residential Quarter, Tan Duong Commune, Thuy Nguyen District, Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3873 919
Trang web
Vị trí chính xác 209.006.732, 1.066.705.513


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7ba162fb3fa1:0x282deb5a8a8cfbbf

Xem thêm:  Phòng Khám Tư Nhân Phụ Khoa, Thạch Thang