Điện tử Kim, Lộc Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 193 Phạm Ngọc Thạch, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 091 526 45 45
Trang web
Vị trí chính xác 115.434.111, 1.078.227.405


Địa chỉ Điện tử Kim ở đâu?

193 Phạm Ngọc Thạch, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Điện tử Kim như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[07:30-11:30], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3173f654ab26d7d5:0x94d8159f1291306c

Xem thêm:  Vi Tính Dương Mẫn, Đạ Tẻh