Điện Tử Đức Hòa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ FHVX+R6R, Chợ Mai, Nguyễn Sinh Cung, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 090 512 03 48
Trang web
Vị trí chính xác 164.946.016, 10.759.801.399.999.900


Địa chỉ Điện Tử Đức Hòa ở đâu?

FHVX+R6R, Chợ Mai, Nguyễn Sinh Cung, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Điện Tử Đức Hòa như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Dây Điện Cáp Các Loại Hải Toàn